Business Inteligence

Prezentace a analýzy dosažených výsledků pomocí nástrojů SmartPOS Business Intelligence

Denni report 1

Úspěch v podnikání je založen mimo jiné na správných rozhodnutích, které je třeba konat průběžně. K tomu jsou zapotřebí rychlé a kvalitní informace z provozoven. Situace na trhu se neustále rychle mění a včasné získání informací je pro úspěch rozhodující. Manažer konceptu tak pro své rozhodování potřebuje relevantní, rychlé a přesné informace.

Díky modulu SmartPOS.BI (Business Inteligence) jste schopni se velmi efektivně a rychle rozhodnout.

SmartPOS BI Vám poskytne rychlé odpovědi na otázky typu:

 • Denni report 2Jaká je tržba/zisk z prodeje konkrétního zboží v určitém období ve srovnání s minulostí?
 • Jaká je skladová zásoba z hlediska sortimentu a dodavatelů?
 • Jaká je produktivita provozovny vzhledem k pracovní době personálu, otevírací době, atd.?
 • Denni report 3Jaký je žebříček provozoven z hlediska obratu/ nákladů / zisku?
 • Jaký je výsledek porovnání plánu a skutečnosti vzhledem k celkovému prodeji, podle vybraných skupin zboží, podle oblasti prodeje, atd.
 • Jaká je člověko-hodino-tržba?

REPORTY

SmartPOS BI používá samostatnou databázi podporovanou nástroji Microsoft Analysis Services, Žádné dotazy a reporty tedy neovlivňují funkci systému pokladního systému SmartPOS. Nakonfigurované analýzy a reporty lze automaticky generovat a libovolně rozesílat.

Výhody nasazení SmartPOS.BI:

 • Denni report 4Prezentace informací ve snadno srozumitelné podobě
 • Přehledná vizualizace výsledků usnadňuje pochopení zobrazovaných dat
 • Uživatelé tráví více času prací s informacemi než jejich vyhledáváním
 • Výrazné zvýšení produktivity uživatelů a efektivity jejich rozhodnutí (správné rozhodnutí ve správný čas).
 • Tydenni reportSnadná práce s daty, jednoduché provádění změn amodifikace reportů
 • Uživatelé mohou snadno sdílet informace/výsledky se spolupracovníky, partnery, prodejci, atd.
 • Zvýšení produktivity manažerů, uživatelů